ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กาแฟดีไม่ต้องแพง แต่ปลูกด้วยใจใส่ใจทุกเมล็ด“


ต้นกล้ากาแฟต้นแรก ได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ที่ทรงเดินทางขึ้นมาเพื่อเยี่ยมเยียนราชฎร และได้นำพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ขึ้นมา ส่งเสริมการเพาะปลูกทั่วทั้งตำบล มาอย่างยาวนาน โดยมีโครงการหลวงที่ ท่านได้ทรงสร้างไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งกาแฟที่มีมาตั้งแต่รุ่นของปู่ย่า ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้คิดที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรตัวนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านเกิดของเรา ให้คนเฒ่าคนแก่มีรายได้มากขึ้น และลูกหลานกลับมาดูแลพ่อแม่ที่บ้านเกิด โดยที่เราเริ่มพัฒนาสินค้าจากการขายเมล็ดกาแฟสดและเมล็ดกาแฟกะลา มาเป็นการคั่วเมล็ดกาแฟเองเพื่อจำหน่าย และพัฒนาสินค้ากาแฟให้มาขึ้นด้วยเพื่อทำให้กาแฟทุกเมล็ดในชุมชนของเรานั้นขายออกสู่ตลาดต่างๆเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาชุมชนของเราให้น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย

Skip to toolbar