กาแฟภูลังกาบ้านเทพเสด็จ คอฟฟี่บีน


รูัจักเรา "กาแฟภูลังกาบ้านเทพเสด็จ คอฟฟี่บีน"‘เทพเสด็จ’ จากดอยสู่ แบรนด์พรีเมียมกาแฟไทย


“กาแฟภูลังกา เทพเสด็จ” เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เลียนแบบไม่ได้ทั้งกลิ่น และรสชาติ ”           

           กาแฟไทยแบรนด์ “เทพเสด็จ” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ได้รวมกลุ่มและสร้างแบรนด์กาแฟไทย ที่มีเอกลักษณ์ รสชาติแตกต่าง โดยผู้ปลูกต่างขนานนามว่า กาแฟเปรียบเสมือน “ผลไม้ทองคำ” ของคนในชุมชน


Skip to toolbar