นายก “เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี พบปะผู้ประกอบการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Skip to toolbar